پروفایل رضا آدینه

رضا آدینه مشاور و معمار مراکز عملیات امنیت؛ مدرس و ارائه دهنده دوره های امنیت سایبری؛ مولف کتاب های "هوشیاری پیرامون تهدیدات سایبری و مقابله با تهدیدات پیشرفته" و "معرفی نسل جدید مراکز عملیات امنیت"
14 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
0 تومان درآمد کسب کرده
CiscoFortinetJuniperKasperskyLinuxMicrosoft Active DirectoryPRTGSIEMSplunkZabbixآموزش امنیت شبکهمشاوره امنیت شبکه

 با بیش از یک دهه فعالیت متمرکز بر روی مراکز عملیات امنیت (SOC) و مراکز پاسخدهی به حوادث سایبری (CSIRT)

زمینه های کاری رضا آدینه :
معماری مراکز عملیات امنیت (SOC) و مراکز پاسخدهی به حوادث(CSIRT)؛
مشاوره و هدایت مراکز عملیات امنیت (SOC) و مراکز پاسخدهی به حوادث(CSIRT)؛
طراحی و توسعه مراکز عملیات امنیت (SOC) و مراکز پاسخدهی به حوادث(CSIRT)؛
رهبری و مدیریت مراکز عملیات امنیت (SOC) و مراکز پاسخدهی به حوادث(CSIRT)؛
ترسیم نقشه راه و مدل بلوغ مراکز عملیات امنیت (SOC) و مراکز پاسخدهی به حوادث(CSIRT)؛
سنجش و ارزیابی مراکز عملیات امنیت (SOC) و مراکز پاسخدهی به حوادث(CSIRT)؛
طراحی فرایند های مراکز عملیات امنیت (SOC) و مراکز پاسخدهی به حوادث(CSIRT)؛
طراحی منطقی مراکز عملیات امنیت (SOC) و مراکز پاسخدهی به حوادث(CSIRT)؛
تخصص در تحلیل، تجسس و جرم شناسی سایبری
تخصص در شناسایی، رفع و مدیریت مشکلات
تخصص در پایش امنیتی سرویس های کسب و کار
تخصص در شناسایی و مدیریت تهدیدات سایبری
تخصص در شناسایی و مدیریت آسیب پذیری ها

سابقه کار (0)

 • اطلاعاتی در خصوص سابقه کار موجود نیست.

تجربه کاری

 • معمار و مشاور مراکز عملیات امنیت و دفاع سایبری-مدرس و مولف

  پروژه محور و مشاوره

  1397/01 - تا کنون

تحصیلات

 • کارشناسی فناوری اطلاعات

  KNTU

  1385/07 - 1390/12

 • MBA

  دانشگاه تهران

  1393/07 - 1395/12