پروفایل علیرضا بابائی

علیرضا بابائی Network
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
0 تومان درآمد کسب کرده
CiscoMicrosoft

سابقه کار (0)

 • اطلاعاتی در خصوص سابقه کار موجود نیست.

دوره های طی شده

 • CCNA Routing And Switching

  NooraNet

  1398/01 - 1398/

 • +CompTIA Network

  NooraNet

  1397/01 - 1397/02

تحصیلات

 • کارشناسی نرم افزار

  دانشکده فنی شمسی پور تهران

  1397/11 - 1398/12

 • کاردانی نرم افزار

  دانشکده فنی شمسی پور تهران

  1395/11 - 1397/10