پروفایل بهنام زهرائی

بهنام زهرائی کارشناس ارشد شبکه و امنیت
14 سال تجربه 0 پروژه کار کرده البرز
0 تومان درآمد کسب کرده
CiscoCisco ASAFortinetJuniperKerioMikroTikSIEMSOCSophosVeeamVMwareVMware NSXآموزش شبکهتست نفوذمجازی سازیمدیریت شبکهمشاوره امنیت شبکهمشاوره شبکه و زیرساخت

سابقه کار (0)

  • اطلاعاتی در خصوص سابقه کار موجود نیست.