پروفایل وحید محمودی

وحید محمودی مدير شبكه
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده سیستان و بلوچستان
0 تومان درآمد کسب کرده
Microsoft Active DirectoryMikroTikفایروالمجازی سازیمدیریت شبکه

سابقه کار (0)

  • اطلاعاتی در خصوص سابقه کار موجود نیست.