پروفایل عرفان حشمتی

عرفان حشمتی Full Stack Developer
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده کرمانشاه
0 تومان درآمد کسب کرده
My SQL

سابقه کار (0)

  • اطلاعاتی در خصوص سابقه کار موجود نیست.

تحصیلات

  • کارشناسی

    صنعتی کرمانشاه

    1394/07 - 1398/06