پروفایل خشایار امراحمد

خشایار امراحمد امنیت شبکه و سرور
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
0 تومان درآمد کسب کرده
HP ServersIISLinuxWindows Serverآموزش امنیت شبکهآنتی ویروسایمیل سرورپشتیبان گیریتست نفوذخدمات پسیو شبکهفایروالمدیریت شبکهمدیریت شبکه های بی سیممشاوره امنیت شبکهمشاوره شبکه و زیرساخت

لینک های رادیویی به غیر میکروتیک

سابقه کار (0)

 • اطلاعاتی در خصوص سابقه کار موجود نیست.

تجربه کاری

 • شبکه پسیو اکتیو وایرلس لینک رادیویی امنیت شبکه سرور

  کشتی رانی امید دریا

  1394/10 - 1394/12

 • امنیت شبکه و سرور های

  شرکت تات-آینده

  1388/03 - 1388/06

 • شبکه و سرور

  برج رز میرداماد

  1387/07 - 1387/11

 • شبکه پسیو اکتیو وایرلس لینک امنیت شبکه

  شرکت نوباراکس

  1392/05 - 1392/06

 • vpn و لینک رادیویی امنیت شبکه

  شرکت نمای بسته

  1393/03 - 1393/04

  تمامی مانیتور های داخل شهری تهران و مازندران

 • امنیت شبکه و لینک رادیویی

  شرکت صنایع غذایی چاشنی

  1394/06 - 1394/06

 • شبکه پسیو اکتیو وایرلس لینک رادیویی امنیت شبکه

  شرکت ایمن پارس

  1393/04 - 1393/04

 • شبکه پسیو اکتیو وایرلس لینک رادیویی امنیت شبکه

  صرافی المپیک

  1394/03 - 1394/07

 • شبکه پسیو اکتیو وایرلس لینک رادیویی امنیت شبکه

  صرافی زمان

  1394/10 - 1394/12

 • شبکه پسیو اکتیو وایرلس لینک رادیویی امنیت شبکه

  صرافی پایتخت

  1395/02 - 1395/03

 • شبکه پسیو اکتیو وایرلس لینک رادیویی امنیت شبکه

  شرکت برین خودرو

  1395/04 - 1395/05