پروفایل محمد مختاری

محمد مختاری سیسکو
4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده مازندران
0 تومان درآمد کسب کرده
CiscoMicrosoftMicrosoft Active DirectoryMicrosoft SQL ServerWindows Server

سابقه کار (0)

  • اطلاعاتی در خصوص سابقه کار موجود نیست.