پروفایل محمد رئوفی نژاد

محمد رئوفی نژاد مدیر شبکه و سرور
7 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
0 تومان درآمد کسب کرده
AcronisCiscoESETFortinetIISLinuxLoad BalancingMicrosoftMicrosoft Active DirectoryMikroTikMy SQLSolarWindsSSL OffloadingVeeamVMware ESXiWindows ServerZabbixایمیل سرورفایروالمشاوره شبکه و زیرساخت

سابقه کار (0)

  • اطلاعاتی در خصوص سابقه کار موجود نیست.