پروفایل negahdar khosravi

negahdar khosravi کارشناس شبکه و امنیت
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده خوزستان
0 تومان درآمد کسب کرده
KasperskyMicrosoft Active DirectoryMicrosoft WSUSVMwareVMware ESXiWindows Serverآنتی ویروسبازیابی اطلاعاتتست نفوذمجازی سازی

سابقه کار (0)

  • اطلاعاتی در خصوص سابقه کار موجود نیست.