پروفایل محمدرضا اسکندری

محمدرضا اسکندری کارشناس امنیت شبکه
5 سال تجربه 1 پروژه کار کرده تهران
0 تومان درآمد کسب کرده
مشاوره امنیت شبکه

سابقه کار (0)

 • اطلاعاتی در خصوص سابقه کار موجود نیست.

تجربه کاری

 • موسس

  سایبرلند

  1397/08 - تا کنون

 • رئیس هیئت مدیره و مدیر فنی

  سایسک

  1391/01 - تا کنون