پروفایل سمانه برکتین

سمانه برکتین مترجم تخصصی
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اصفهان
0 تومان درآمد کسب کرده
Microsoft

سابقه کار (0)

  • اطلاعاتی در خصوص سابقه کار موجود نیست.