پروفایل های موجود

پاک کردن همه فیلترها

144 پروفایل موجود 144 پروفایل موجود

 • امین شمس

  کار شناس IT

  9 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 0 تومان درآمد کسب کرده

  .

 • علی شکوری اصل

  کارشناس شبکه

  3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 0 تومان درآمد کسب کرده

  کارشناس شبکه

 • آرین آصف

  متخصص شبکه و امنیت

  5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 0 تومان درآمد کسب کرده

  .

 • محمدرضا اسکندری

  کارشناس امنیت شبکه

  5 سال تجربه 1 پروژه کار کرده 0 تومان درآمد کسب کرده
1 13 14 15