پروفایل های موجود

پاک کردن همه فیلترها

154 پروفایل موجود 154 پروفایل موجود

 • محمد نظری

  کارشناس شبکه و مجازی سازی

  4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 0 تومان درآمد کسب کرده

  VMware vSphere,vSAN,Horizon,NSX

  Veeam Availability Suite

  DellEMC SAN Storage,HPE SAN Storage

  Cisco Routing & Switching and Security

  Fortigate

 • محمد رضا مصلحی

  متخصص شبکه exchange server,vmware vsphere,hyper-v-,SCCM,SAN and NAS configuration,

  9 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 0 تومان درآمد کسب کرده
 • میلاد حاجی قاسمی

  کارشناس فنی شبکه(پسیو و اکتیو)

  2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 0 تومان درآمد کسب کرده
 • سید محمد ناصری

  کارشناس شبکه

  0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 0 تومان درآمد کسب کرده
 • مجید یزدانی

  شبکه- سخت افزار-زیرساخت شبکه -مخابرات

  18 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 0 تومان درآمد کسب کرده
 • حسین یعقوبی باغبان

  IT و شبکه

  15 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 0 تومان درآمد کسب کرده

  راه اندازی و پشتیبانی شبکه، سرور ها و کلاینت های Windows و Mikrotik

  Remote & RemoteApp

  Tunneling

  Load Balancing with FailOver

  Backups

  Maintenance

  و…

 • علیرضا کازرونی

  کارشناس شبکه

  4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 0 تومان درآمد کسب کرده
 • اصغر کوهسالان

  شبکه و امنیت

  8 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 0 تومان درآمد کسب کرده
 • امیرحسین نفر

  شبکه و امنیت شبکه

  0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 0 تومان درآمد کسب کرده
 • Gholamreza Khodabakhsh

  مشاور رسمی و بین المللی میکروتیک

  9 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 0 تومان درآمد کسب کرده